Dịch vụ Tùy chỉnh Odoo

Một phần mềm quản trị doanh nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tùy chỉnh Odoo cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa trong một phần mềm tập trung vào các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng. Odoo cung cấp một gói chức năng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhưng khách hàng sẽ luôn cần những tùy chỉnh. BMS TECH sẽ phân tích yêu cầu của công ty bạn về các nghiệp vụ đặc thù và từ đó thiết lập giải pháp phù hợp để đáp ứng các chức năng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cao cấp để khách hàng nhận được toàn bộ lợi ích khi sử dụng ứng dụng của họ, từ đó đạt được các mục tiêu kinh doanh. Phát triển các mô-đun của Odoo, đội ngũ BMS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mọi nhu cầu mong muốn.

phần mềm Odoo

QUY TRÌNH TÙY CHỈNH ODOO

Phân tích nhu cầu

Tổng hợp các yêu cầu

Đội ngũ BMS sẽ sắp xếp một cuộc họp với công ty bạn để thu thập thông tin về nhu cầu và yêu cầu của bạn.

Phân tích GAP

Chúng tôi sẽ thu thập tất cả các thông tin chi tiết của dự án và đưa ra ước tính về khoảng chênh lệch giữa các phần tiêu chuẩn và những phần cần phát triển cụ thể.

Nghiên cứu giải pháp

Nghiên cứu giải pháp

Nghiên cứu giải pháp để thực hiện các sửa đổi được yêu cầu trong Odoo mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và các chức năng mặc định của nền tảng.

Ước tính

Ước tính

BMS TECH sẽ thực hiện các ước tính: nỗ lực, chi phí và thời gian triển khai để chia sẻ với công ty bạn.

Phê duyệt

Phê duyệt của khách hàng

Đội ngũ BMS sẽ thống nhất với doanh nghiệp về các nỗ lực, giải pháp để tiếp tục thực hiện.

Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm

Phần mềm sẽ được phát triển, tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kiểm thử

Kiểm thử

Thực hiện các tích hợp, đội ngũ kiểm thử từ BMS và doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm thử phần mềm để khắc phục các vấn đề và tăng tính ổn định của phần mềm.

bàn giao

Bàn giao

Các mô-đun đã được phát triển và hoàn thành kiểm thử sẽ được bàn giao cho doanh nghiệp.