TÍCH HỢP ODOO

Tích hợp phần mềm Odoo của bạn với các ứng dụng và công cụ sử dụng hàng ngày để tiến lên một bước nữa trong việc quản trị.

Dịch vụ Tích hợp Odoo

Tích hợp Odoo, giải pháp phát triển nền tảng Odoo cũng như các công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tích hợp Odoo ERP nên được thực hiện với chuyên môn phù hợp.

Tại sao cần tích hợp Odoo ERP?

Odoo, giải pháp quản lý kinh doanh mã nguồn mở hoàn toàn, một giải pháp duy nhất cho doanh nghiệp của bạn. Odoo hỗ trợ chuyển đổi hoàn toàn các hoạt động kinh doanh trong các bộ phận, phòng ban: từ việc thu mua sản phẩm đến bán hàng, tuyển dụng đến quản lý tiền lương, sản xuất đến sửa chữa, quản lý hàng tồn kho đến hoạt động hậu cần, lập hóa đơn đến quản lý kế toán.

Việc tích hợp phần mềm Odoo của bạn với các mô-đun Odoo đặc biệt hoặc ứng dụng Odoo và với các ứng dụng của bên thứ ba khác là rất quan trọng vì:

  • Phần mềm sẽ hỗ trợ sử dụng các ứng dụng hàng ngày
  • Hoạt động kinh doanh thuận lợi
  • Kiểm soát doanh nghiệp chỉ với một phần mềm
  • Hỗ trợ doanh nghiệp với các công cụ chuyên nghiệp
  • Cải thiện khả năng tiếp cận với khách hàng: dễ dàng hơn và rộng lớn hơn
Dịch vụ tích hợp Odoo ERP

Tích hợp API Odoo

Tích hợp Odoo sẽ giúp doanh nghiệp triển khai Odoo trong các hoạt động, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp. Vì Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở, có thể tùy chỉnh các mô-đun để phần mềm phù hợp với doanh nghiệp. Với Odoo, doanh nghiệp có thể thêm cũng như xóa bất kỳ mô-đun nào khi công việc kinh doanh thay đổi, điều này sẽ hữu ích cho các tổ chức để có một nền tảng đặc biệt có thể thay đổi dựa trên nhu cầu và sở thích của doanh nghiệp.

Giải pháp tích hợp Odoo của BMS TECH

BMS TECH tin rằng việc vận hành Odoo song song với các ứng dụng công cụ khác sẽ mở đường cho việc quản lý và kiểm soát hiệu quả đối với doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp tối ưu với nhiều giải pháp nổi bật khác nhau như Cổng thanh toán điện tử, Các trang mạng xã hội, Dịch vụ tin nhắn văn bản, Thiết bị cảm biến,… đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh doanh trong công ty.