ĐÀO TẠO ODOO

Tìm hiểu về cách triển khai odoo và quản lý thành công ứng dụng ERP của doanh nghiệp

đào tạo Odoo

Đào tạo kỹ thuật

Đào tạo kỹ thuật cho các lập trình viên để nắm bắt kiến ​​thức để tùy chỉnh và phát triển các ý tưởng trên nền tảng Odoo.

đào tạo Odoo

Đào tạo doanh nghiệp

Đào tạo doanh nghiệp dành cho các công ty kinh doanh, tập đoàn đang sử dụng Odoo và cho những doanh nghiệp đang có kế hoạch chuyển hoàn toàn các hoạt động kinh doanh sang Odoo.

Dịch vụ Đào tạo Odoo

Đào tạo Kĩ thuật Odoo

Đào tạo kỹ thuật cho các lập trình viên để nắm bắt kiến ​​thức để tùy chỉnh và phát triển các ý tưởng trên nền tảng Odoo.

Đào tạo Kỹ thuật Odoo chủ yếu dành cho các lập trình viên mới và các chuyên gia CNTT quan tâm đến việc tùy chỉnh và phát triển Odoo. Đào tạo kỹ thuật bao gồm:

  • Cài đặt Odoo trong Linux/Windows.
  • Tổng quan về Khung Odoo
  • Tìm hiểu cách Phát triển Ứng dụng Odoo
  • Tìm hiểu cách xử lý các vấn đề kỹ thuật
  • Các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Odoo
Hỗ trợ Odoo
Odoo giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả

Đào tạo doanh nghiệp

Đào tạo doanh nghiệp dành cho các công ty kinh doanh, tập đoàn đang sử dụng Odoo và cho những doanh nghiệp đang có kế hoạch chuyển hoàn toàn các hoạt động kinh doanh sang Odoo. Khóa Đào tạo bao gồm:

  • Đào tạo về các mô-đun odoo tương ứng sử dụng trong quy trình kinh doanh
  • Đào tạo thông qua Live Demo, Microsoft Teams và các buổi tương tác
  • Cung cấp tài liệu đào tạo: video, HDSD
  • Hỗ trợ trực tiếp